Onze visie op een duurzame toekomst

De energietransitie dendert in sneltreinvaart door. We zijn onderweg naar een duurzame toekomst. Om veilig aan te komen is focus op het eindpunt en het juiste tempo van belang. Vooral bij dat laatste punt kan men op dit moment vraagtekens zetten. Het gaat te snel. Er wordt te veel gedacht in “grote stappen, snel thuis” maar niet hoe dit in de praktijk moet worden uitgevoerd. Een energievoorziening van een land welke in 50 jaar is opgebouwd kan niet in enkele jaren omgegooid worden. Maar wat kan wel? Wij geven ons visie op een duurzame toekomst.

Meerdere routes naar het eindpunt

Nieuwe technieken ontwikkelen zich doorlopend. Als een wegennetwerk dat zich voortdurend uitbreidt zijn er verschillende routes die men kan nemen. Bij Winterwarm is innovatie onze gids. Innovatie betekent voor ons het zien van het hele plaatje en niet een deel daarvan. We willen precies weten waar we het over hebben; zorgvuldig zijn. We focussen ons op innovaties welke een bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijke doel waar Nederland wil uitkomen: energieneutraal verwarmen. Met deze focus komen we in de wirwar van wegen tot onze eigen route.

Juiste tempo

Winterwarm loopt voorop, maar niet op de feiten vooruit. Met 85 jaar ervaring hebben we veel expertise over hoe de verwarmingsmarkt in elkaar zit en welke technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de energietransitie. Eén ding is zeker: de huidige infrastructurele voorzieningen voor energie zijn totaal niet toereikend om een grote stijging van de elektriciteitsvraag aan te kunnen. In 2030 voorziet men zelfs dat door de verdubbeling van de vraag naar elektriciteit de opwekking daarvan nog grotendeels door fossiele brandstoffen zal gebeuren. Daarmee schieten we ons doel volledig voorbij. Daarnaast zijn er ook nog geen goede mogelijkheden om elektriciteit op te slaan. De route naar het einddoel moet het tempo bepalen en niet omgekeerd.

Kansrijke route: waterstofgas

Het einddoel van het klimaatakkoord is verlaging van de CO2 en NOx uitstoot. We moeten verschillende routes bewandelen om dit te bereiken en zeker niet nu al enkele gaan uitsluiten door alléén maar in te zetten op bijvoorbeeld zonnepanelen en windenergie. Daarmee gaan we namelijk niet voorzien in de enorme energiebehoefte van Nederland. Eén van die meest kansrijke alternatieve routes is het gebruik van waterstofgas. Dit is een heel goed alternatief voor aardgas, met name in monumentale binnensteden en voor de industrie. KIWA heeft hier al onderzoek naar gedaan en vastgesteld dat ons gasnet zeker geschikt is voor waterstofgas. Nieuw onderzoek loopt op verschillende plaatsen. Als marktleider neemt Winterwarm haar verantwoording en hebben wij onze expertise ter beschikking gesteld om een bijdrage hier aan te leveren.

Gasadaptief en het vervolg

In 2016/2017 heeft Winterwarm in opdracht van het RVO een haalbaarheidsdonderzoek gedaan voor een zgn. gasadaptieve brandertechniek die het mogelijk maakt dat de brander van een verwarmingstoestel zich automatisch instelt op de aangevoerde gassoort. In 2018/19 heeft Winterwarm als vervolgopdracht van RVO de  technologie verder ontwikkeld; hiermee kan ook waterstofgas bijgemengd worden. Deze techniek wordt ter beschikking gesteld aan een ieder in de markt die dit wil toepassen in zijn/haar producten. Hieruit blijkt duidelijk dat ook de overheid inziet dat ze zo breed mogelijk moet inzetten op alternatieve energievoorzieningen. Inmiddels zijn al diverse pilotprojecten met CV-ketels op waterstofgas gestart en zelfs een hele woonwijk. Zonder waterstofgas worden de klimaatdoelstellingen onhaalbaar.

Niets doen is geen optie

Voor nu zet Winterwarm al haar kennis en kunde in om voor de industrie verwarmingsoplossingen te bieden die stap voor stap leiden naar energieneutraal verwarmen. Het programma is inmiddels uitgebreid met een lage temperatuur luchtverwarmer, speciaal ontwikkeld (Winterwarm WWH-LT) om toe te passen in combinatie met een warmtepomp of een warmtenet. Tevens heeft Winterwarm een eigen elektrische luchtverwarmer (Winterwarm EH)  ontwikkeld voor gasloze industriële locaties, wat steeds vaker voorkomt. Een luchtverwarmer op waterstofgas ontwikkelen is een volgende stap zodra de overheid besluit dat hier meer structurele voorzieningen voor komen.

Aardgas zal echter zeker nog meer dan 30 jaar beschikbaar zijn al komt het dan niet meer uit Groningen. Dat is op zich geen bezwaar. Er is mondiaal genoeg aardgas voorhanden. Andere landen in Europa schakelen nu juist over naar aardgas! Gezien de gemiddelde levensduur van 20 jaar van een (gasgestookt) verwarmingstoestel hoeft iemand die vandaag een keus moet maken voor een nieuw verwarmingssysteem zeker nog niet voor een dure, gasloze oplossing te kiezen. Een tussenstap is heel goed mogelijk door voor een luchtverwarmer met hoog rendement (Winterwarm HR) of voor een hybride oplossing te kiezen.

Winterwarm was en is al 85 jaar klaar voor de toekomst

Uiteindelijk moet het ook een betaalbare route zijn die we gaan volgen om daar te komen waar we willen zijn: de aarde voor onze kinderen leefbaar te houden door energie-neutrale verwarmingsoplossingen te bieden tegen economisch rendabele kosten. De route om die duurzame toekomst te bereiken moet het tempo bepalen en niet omgekeerd.