Zoeken
  • 80 jaar ervaring
  • ISO 9001-2015 gecertificeerd
  • Innovatief
  • Snelle levering via groothandel
  • Eigen advisering

Winterwarm Heating Solutions
Industrieweg 8
7102 DZ Winterswijk

Postbus 36
7100 AA Winterswijk

T: +31 (0)543 546300 
F: +31 (0)543 546310
E: info@winterwarm.nl
comm. reg. 59198516

Visie op duurzame toekomst

De energietransitie dendert in sneltreinvaart door. We zijn onderweg naar een duurzame toekomst. Om veilig aan te komen is focus op het eindpunt en het juiste tempo van belang. Vooral bij dat laatste punt kan men op dit moment vraagtekens zetten. Het gaat te snel. Doelen worden op papier gezet; dat is eenvoudig want papier is geduldig. Er wordt te veel gedacht in “grote stappen, snel thuis” maar niet hoe dit in de praktijk moet worden uitgevoerd. Een energievoorziening van een land welke in 50 jaar is opgebouwd kan niet in enkele jaren omgegooid worden. Zorgvuldigheid is een eerste vereiste maar dat lijkt bij vele belanghebbenden kennelijk van ondergeschikt belang.

Meerdere routes naar het eindpunt

Nieuwe technieken ontwikkelen zich doorlopend. Als een wegennetwerk dat zich voortdurend uitbreidt zijn er verschillende routes die men kan nemen. Bij Winterwarm is innovatie onze gids. Innovatie betekent voor ons het zien van het hele plaatje en niet een deel daarvan. We willen precies weten waar we het over hebben; zorgvuldig zijn. We focussen ons op innovaties welke een bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijke doel waar Nederland wil uitkomen: energieneutraal verwarmen. Met deze focus komen we in de wirwar van wegen tot onze eigen route.

Juiste tempo

Winterwarm loopt voorop, maar niet op de feiten vooruit. Met 80 jaar ervaring hebben we veel expertise over hoe de verwarmingsmarkt in elkaar zit en welke technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de energietransitie. Eén ding is zeker: de huidige infrastructurele voorzieningen voor energie zijn totaal niet toereikend om een grote stijging van de elektriciteitsvraag aan te kunnen. In 2030 voorziet men zelfs dat door de verdubbeling van de vraag naar elektriciteit de opwekking daarvan nog grotendeels door fossiele brandstoffen zal gebeuren. Daarmee schieten we ons doel volledig voorbij. Daarnaast zijn er ook nog geen goede mogelijkheden om elektriciteit op te slaan. De route naar het einddoel moet het tempo bepalen en niet omgekeerd.

h2

Kansrijke route: waterstofgas

Het einddoel van het klimaatakkoord is verlaging van de CO2 en NOx uitstoot. We zullen verschillende routes moeten bewandelen om dit te bereiken en zeker niet nu al enkele gaan uitsluiten door alléén maar in te zetten op bijvoorbeeld zonnepanelen en windenergie. Daarmee gaan we namelijk niet voorzien in de enorme energiebehoefte van Nederland. Eén van die meest kansrijke alternatieve routes is het gebruik van waterstofgas. Dit is een heel goed alternatief voor aardgas, met name in monumentale binnensteden en voor de industrie. KIWA heeft hier al onderzoek naar gedaan en vastgesteld dat ons gasnet zeker geschikt is voor waterstofgas. Nieuw onderzoek loopt op verschillende plaatsen. Als marktleider neemt Winterwarm haar verantwoording en hebben wij onze expertise ter beschikking gesteld om een bijdrage hier aan te leveren.

Gasadaptief en het vervolg

De afgelopen 2 jaar heeft Winterwarm in opdracht van het RVO een zgn. gasadaptieve brandertechniek ontwikkeld die het mogelijk maakt dat de brander van een verwarmingstoestel zich automatisch instelt op de aangevoerde gassoort. Een belangrijk stap als men in de nabije toekomst een ander gas door het Groningse gas wil mengen. Deze technologie wordt ter beschikking gesteld aan een ieder in de markt die dit wil toepassen in zijn/haar producten. Begin dit jaar heeft Winterwarm een vervolgopdracht van RVO gekregen om in de komende 4 jaar deze technologie verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor waterstofgas. Hieruit blijkt duidelijk dat ook de overheid inziet dat ze zo breed mogelijk moet inzetten op alternatieve energievoorzieningen. Anders zijn de klimaatdoelstellingen onhaalbaar.

Niets doen is geen optie

Voor nu zet Winterwarm al haar kennis en kunde in om voor de industrie verwarmingsoplossingen te bieden die stap voor stap leiden naar energieneutraal verwarmen. Het programma uitbreiden met een elektrische luchtverwarmer is er daar één van. En een tweede misschien een warmtepomp-oplossing. Een luchtverwarmer op waterstofgas ontwikkelen is een volgende stap. 
Aardgas zal echter zeker nog meer dan 30 jaar beschikbaar zijn al komt het dan niet meer uit Groningen. Dat is geen bezwaar. Er is mondiaal genoeg aardgas voorhanden. Andere landen in Europa schakelen nu juist over naar aardgas! Gezien de gemiddelde levensduur van 20 jaar van een (gasgestookt) verwarmingstoestel hoeft iemand die vandaag een keus moet maken voor een nieuw verwarmingssysteem zeker nog niet voor een dure gasloze oplossing te kiezen. Een tussenstap is heel goed mogelijk door voor een luchtverwarmer met hoog rendement of voor een hybride oplossing te kiezen.

Winterwarm was en is al 80 jaar klaar voor de toekomst

Uiteindelijk moet het ook een betaalbare route zijn die we gaan volgen om daar te komen waar we willen zijn: de aarde voor onze kinderen leefbaar te houden door energie-neutrale verwarmingsoplossingen te bieden tegen economisch rendabele kosten. De route om die duurzame toekomst te bereiken moet het tempo bepalen en niet omgekeerd.