Service aanvraag

Industrial heating service (IHS) voert o.a de service uit voor alle Winterwarm en Universum verwarmingstoestellen. Een servicebezoek kan alleen aangevraagd worden door de erkende installateur. Na ontvangst van uw serviceaanvraag neemt IHS contact op voor het maken van een bezoekafspraak.

De installateur dient ervoor zorg te dragen dat  het toestel goed en veilig toegankelijk is voor de servicemonteur. Hij heeft een ladder bij zich maar die leent zich niet voor alle hoogtes en alle werkzaamheden. Indien nodig moet er ter plekke een hoogwerker of heftruck met kooi beschikbaar zijn. Het wordt van de installateur verwacht dat hij inschat wat nodig is en voor het benodigde materieel zorgt. De kosten hiervan kunnen niet op IHS verhaald worden. Aanvragen van eindgebruikers worden niet in behandeling genomen.

Gehanteerde tarieven IHS BV

  • Arbeidstijd servicemonteur: € 85,- per uur
  • Voorrijkosten: € 85,-
  • Verbruikte onderdelen: volgens geldende prijslijst (is gelijk aan de gehanteerde brutoprijzen van Winterwarm Heating Solutions BV)

Valt de storing nog binnen de garantieperiode van het toestel, dan wordt conform de garantievoorwaarden van Winterwarm Heating Solutions BV alleen de arbeidstijd en de reistijd in rekening gebracht en niet de kosten van de vervangen onderdelen.


Arbeidsuren en voorrijkosten vallen dus niet onder de garantieregeling.

Op toestellen geproduceerd vóór 2001 verlenen wij geen service meer.

Het bouwjaar is vermeld op het typeplaatje, en is ook af te lezen uit het serienummer: bijv. serienr. 2905215 - het 3e en 4e cijfer staan voor het bouwjaar: 2005.

Service bezoek aanvragen

Betreft

Gegevens storingslocatie