Verwarming voor alle types magazijnen, hoog of laag, klein of groot

Vooral direct gasgestookte luchtverwarmers zijn bij uitstek geschikt om grote magazijnen te verwarmen. De volumes zijn meestal groot. De temperatuur kan over het algemeen relatief laag blijven zodat men het investeringsbedrag zo veel mogelijk kan beperken.

Verwarmen van een magazijn met hete luchtverwarming

Luchtverwarming wordt heel veel toegepast voor het verwarmen van magazijnen. Speelt duurzaamheid een rol, dan kan men kiezen voor hoog rendement luchtverwarmers, de Winterwarm HR, al is hierbij wel een condensafvoer nodig.

Wordt de energievoorziening verzorgt door een warmtepompinstallatie of is er een warmte-net dan kunnen indirect gestookte luchtverwarmers voor lage temperaturen toegepast worden, zoals de WWH-LT. Gaat het om een klein magazijn en wil men het simpel houden dan kan voor elektrische luchtverwarmers gekozen worden zoals de EH-heaters; geen watertoevoerleiding benodigd, alleen een stekker in het stopcontact en klaar. Voor grotere hallen is dit een minder goede optie daar het elektriciteitsverbruik van een elektrische heater relatief hoog ligt. 

Extra aandachtspunten bij het verwarmen van een magazijn :

1. hoge stellingen verhinderen een goede verdeling van de warmte dus let op de plaatsing van de luchtverwarmers.
2. de warmte stijgt op tussen de stellingen, en vormt een warme deken onder het dak.
3. bij aanwezigheid van laaddeuren en dockshelters gaat in één keer veel warmte verloren indien deze open gaan.

Bovenstaande punten zijn prima op te lossen door het plaatsen van WCU circulatieunits boven de gangpaden, en een ACM luchtgordijn voor de deur of de dockshelter.

De voordelen van aanvullende recirculatie in een magazijn:

  • De WCU's zorgen ervoor dat de warme lucht tussen de stellingen komt.
  • De warme opstijgende lucht wordt door de WCU's weer naar beneden getransporteerd.
  • De ACM luchtgordijnen voorkomen warmteverlies naar buiten.
  • Het energieverbruik wordt optimaal benut.

 

Toegepaste producten

Circulatie units

Door toepassing van circulatie units of (plafond)ventilatoren kan men de opgewekte warmte in een ruimte beter verdelen én optimaal benutten doordat het warmteverlies door het dak beperkt wordt.

Meer informatie

Luchtgordijnen

Naast de diverse types luchtverwarmers heeft Winterwarm een luchtgordijn in het programma voor toepassing bij grote toegangsdeuren, laaddeuren of laaddocks.

Meer informatie

Betrouwbaar advies door ons team

Winterwarm is graag bereidt u te adviseren bij de berekening van het benodigde vermogen in een hal of een stal, en u behulpzaam te zijn bij het selecteren van de juiste luchtverwarmers en de benodigde accessoires. Ook kunnen wij op basis van deze gegevens een offerte met bruto-prijzen samenstellen waarmee u eenvoudig bij uw groothandel of dealer een nettoprijs kunt opvragen.


Andere industriële toepassingen