Agrarische luchtverwarming

Deze Winterwarm luchtverwarmers zijn met name gasgestookt, en één serie is oliegestookt. De beproefde technologie van de industriële luchtverwarmers heeft Winterwarm toegepast op heaters die speciaal ontwikkeld zijn voor de Agri markt.

Lees meer

Efficiënte verwarming van stal of kas

Het verwarmen van een pluimveestal met vleeskuikens of een tuinkas met groente lijken twee heel verschillende zaken maar met luchtverwarming is er één grote overéénkomst: de luchtverwarmer zorgt dat de warmte goed in de hele stal of kas verdeeld wordt zodat plant en dier het overal in de ruimte even prettig hebben.

Agrarische toepassingen

Pluimveestallen verwarmen door middel van luchtverwarming

Warmte is in een pluimveestal een productiefactor. Met luchtverwarming kan een gezond leefklimaat gecreëerd worden wat bijdraagt aan een hogere opbrengst.

Meer informatie

Tuinkassen verwarmen door middel van luchtverwarmers

Luchtverwarmers zorgen in tuinkassen niet alleen voor de broodnodige warmte , maar ook voor CO2 in de lucht wat de gewassen weer opnemen.

Meer informatie

Betrouwbaar advies door ons team

Winterwarm helpt u graag de berekening van het benodigde vermogen in een hal of een stal, en adviseert u bij het kiezen van de juiste luchtverwarmers en de benodigde accessoires. Ook kunnen wij op basis van deze gegevens een offerte met bruto-prijzen samenstellen waarmee u eenvoudig bij uw groothandel of dealer een netto-prijs kunt opvragen.