DXE

De Winterwarm DXE is een gesloten gasgestookte luchtverwarmer voor pluimveestallen welke buiten de stal tegen de muur wordt geplaatst.

 • Gesloten verbrandingssysteem
 • Geen CO2 in de stal
 • Plaatsing buiten het gebouw
 • Tot 25% energiebesparing mogelijk
 • Betrouwbaar concept
DXE

De Winterwarm DXE is een gesloten gasgestookte luchtverwarmer voor pluimveestallen welke buiten de stal tegen de muur wordt geplaatst.

 • Gesloten verbrandingssysteem
 • Geen CO2 in de stal
 • Plaatsing buiten het gebouw
 • Tot 25% energiebesparing mogelijk
 • Betrouwbaar concept

Omschrijving

De laatste jaren neemt het verwarmen van pluimveestallen met indirect gestookte luchtverwarmers wereldwijd sterk toe. Steeds meer groeit het besef dat de toepassing van de traditionele open heaters een verspilling van energie is daar met de CO2 en het vocht ook de warmte de stal uit wordt geventileerd. Hoge energieprijzen en overheidsbeleid dwingen agrariërs ertoe om duurzame verwarmingssystemen met een laag energieverbruik toe te passen. Ook aan brandveiligheid en inperking van gezondheidsrisico's in de stal worden steeds hogere eisen gesteld. De DXE heaters komen aan al deze wensen tegemoet.

Energiezuinig
De Winterwarm DXE is een gasgestookte heater, verkrijgbaar in 2 capaciteiten (80 en 100 kW) welke de voordelen van een gesloten verbrandingscircuit combineert met het voordeel dat de heater buiten de stal geinstalleerd wordt. Door het gesloten verbrandingssysteem komt er geen CO2 en geen waterdamp in de stal. Dit heeft 2 belangrijke effecten: een daling van het energieverbruik  door een lagere  ventilatie-behoefte, en een stijging van de opbrengst per cyclus door lagere ziekte- en sterftepercentages. Onderzoek wijst uit dat tot wel 25% aan energiekosten bespaard kan worden.

Voordelen buitenopstelling
De toestellen worden buiten tegen een uitsparing in de wand geplaatst en blazen de warme lucht de stal in. Deze wordt continue gerecirculeerd. Het toestel is buiten eenvoudig toegankelijk voor onderhoud en reparaties wat het risico op besmettingen in de stal beperkt. Aan de voorzijde van het toestel zit een groot luik waar de warmtewisselaar en de ventilator gereinigd kunnen worden tussen de rondes door. Het risico op ontstaan van brand is relatief laag aangezien er geen open vlam en geen elektrische bedrading in de stal aanwezig zijn.

Belasting betaalt mee
Bij vervanging van oude luchtverwarmers in een bestaande stal, komt de volledige investering in aanmerking voor de EIA-regeling (code 210110b). Dit betekent extra belastingaftrek met een netto financieel voordeel van ongeveer 11%.

Kenmerken

 • geisoleerde spatwaterdichte omkasting   
 • neutrale groene kleur 
 • 100% recirculatie van retourlucht 
 • robuuste buizenwisselaar   
 • hoge luchtopbrengst   
 • goed toegankelijk door buitenopstelling
 • verlaagt besmettingsgevaar   
 • geen rookgasafvoer benodigd   
 • betrouwbare technologie 
 • brandveilig 
 • 2 capaciteiten: 80-100 kW    
 • CE-gekeurd   

Downloads

Alle types

DXE 80

Direct gasgestookte heater, 80 kW

Meer informatie

DXE 100

Direct gasgestookte heater, 100 kW

Meer informatie