Zoeken
  • 80 jaar ervaring
  • ISO 9001-2015 gecertificeerd
  • Innovatief
  • Snelle levering via groothandel
  • Eigen advisering

Winterwarm Heating Solutions
Industrieweg 8
7102 DZ Winterswijk

Postbus 36
7100 AA Winterswijk

T: +31 (0)543 546300 
F: +31 (0)543 546310
E: info@winterwarm.nl
comm. reg. 59198516

EcoDesign en ErP

EcoDesign is een Europese richtlijn die tot doel heeft de milieu- energieprestaties van apparaten inzichtelijk te krijgen en door geregeld aanscherpen van de richtlijn deze prestaties te verbeteren. Het doel hiervan is uiteraard het realiseren van grotere energiebesparingen, een betere klimaatbeheersing en het terugdringen van het broeikas effect. De criteria en vereisten geldend voor direct gestookte luchtverwarmers zijn neergelegd in de zgn. ErP-richtlijn die per 1 januari 2018 van kracht geworden. Tevens worden per 1 september 2018 de NOx eisen aangescherpt zodat minder NOx mag worden uitgestoten.

 

 

Ambiteuze doelstelling

Door de strengere criteria is het niet langer toegestaan inefficiente en/of vervuilende toestellen op de markt te  brengen en zullen deze langzaam verdwijnen. De normen gelden zowel voor bestaande als voor nieuwe installaties.  Doelstelling is om in 2020 de broeikasgassen en het energieverbuik met 20% te verminderen. Per 1/1/2021 worden opnieuw de eisen aangescherpt om in 2025  een extra daling van 6% van het energieverbruik en de broeikasgassen te kunnen realiseren.

 

 

Winterwarm ErP proof

Ondanks de grote impact op de markt (sommige producten mogen niet meer verkocht worden) zijn de gevolgen voor de Winterwarm luchtverwarmers beperkt. De Winterwarm XR-serie en HR-serie voldoen ruimschoots aan de minimale eisen. De HR-serie is zelfs al voorbereid op de volgende fase; deze toestellen voldoen ook nu reeds aan de extra hoge eisen die pas in 2021 van kracht worden.  


 

Voor de industriële TR-series (met grotere capaciteiten en speciale uitvoeringen) lag dat wat anders. Hier hebben de Winterwarm engineers afgelopen jaar enkele technische aanpassingen in doorgevoerd maar per 1/1/2018 is de gehele TR-serie (axiaal, centrifugaal, duct en rooftop) ErP proof. Deze aanpassingen hebben overigens geen ingrijpende gevolgen voor de prestaties van de toestellen. Het meest opvallende is dat de mogelijkheid om de ventilator te laten moduleren is vervallen. Aangezien de brander echter wel blijft moduleren (tot 65%) is dit voor een goede distributie van de warmte in de hal juist positief.