Zoeken
  • 80 jaar ervaring
  • ISO 9001-2015 gecertificeerd
  • Innovatief
  • Snelle levering via groothandel
  • Eigen advisering

Winterwarm Heating Solutions
Industrieweg 8
7102 DZ Winterswijk

Postbus 36
7100 AA Winterswijk

T: +31 (0)543 546300 
F: +31 (0)543 546310
E: info@winterwarm.nl
comm. reg. 59198516

IHS service aanvraag

Industrial heating service (IHS) voert o.a de service uit voor alle Winterwarm en Universum verwarmingstoestellen. Een servicebezoek kan alleen aangevraagd worden door de erkende installateur. Na ontvangst van uw serviceaanvraag zal IHS contact opnemen voor het maken van een bezoekafspraak.

  • Gehanteerde tarieven IHS BV
  • Arbeidstijd servicemonteur: € 75,= per uur
  • Voorrijkosten: € 75,=
  • Verbruikte onderdelen: volgens geldende prijslijst (is gelijk aan de gehanteerde brutoprijzen van Winterwarm Heating Solutions BV)

Valt de storing nog binnen de garantieperiode van het toestel, dan wordt conform de garantievoorwaarden van Winterwarm Heating Solutions BV alleen de arbeidstijd en de reistijd in rekening gebracht en niet de kosten van de vervangen onderdelen.
Arbeidsuren en voorrijkosten vallen dus niet onder de garantieregeling.
 

De installateur dient ervoor zorg te dragen dat  het toestel goed en veilig toegangelijk is voor de servicemonteur.
Hij heeft een ladder bij zich maar die leent zich niet voor alle hoogtes en alle werkzaamheden. Indien nodig moet er ter plekke een hoogwerker of heftruck met kooi beschikbaar zijn.
Het wordt van de installateur verwacht dat hij inschat wat nodig is en voor het benodigde materieel zorgt. De kosten hiervan kunnen niet op IHS verhaald worden.

 

Op toestellen met bouwjaar vóór 2001 verlenen wij geen service meer.
Het bouwjaar is vermeld op het typeplaatje, en is ook af te lezen uit het serienummer: bijv. serienr. 2999215 - het 3e en 4e cijfer staan voor het bouwjaar: 1999; 2903614 is een toestel uit 2003.

 

Service bezoek aanvragen

Naam installateur *
 
Adres *
 
Postcode *
 
Plaats *
 
Telefoon *
 
Contactpersoon *
 
E-mail *
Uw ordernummer/referentie
 
Betreft
Type toestel *
 
Serienummer *
 
Omschrijving klacht *
 
Upload hier eventueel een foto
 
Gegevens storingslocatie
Naam bedrijf *
 
Adres  *
 
Postcode  *
 
Plaats  *
 
Telefoon  *
 
Contactpersoon  *
 

* = verplicht veld

 

U ontvangt per omgaande een kopie van deze aanvraag in uw mailbox. Indien deze niet wordt ontvangen, kan het zijn dat de mail zich in uw spamfilter bevindt of dat de aanvraag niet correct is verzonden. Is dit laatste het geval, wilt u dan nogmaals het formulier invullen en verzenden? Bij voorbaat dank.

 

Voor nadere informatie over hoe wij omgaan met door u verstrekte gegevens verwijzen wij naar ons privacy beleid.